Representació i incidència

Representació i incidència política


La incidència política és una de les principals funcions de La Confederació. En representació del Tercer Sector Social, La Confederació defensa els interessos del sector no lucratiu d’atenció a les persones davant els diferents agents polítics i socials, fonamentalment:

dialeg
  • Administració pública autonòmica
  • Administració pública local
  • Administració pública estatal
  • Grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats
  • Sindicats

Els àmbits d’incidència es centren bàsicament en:

llibreta
  • Defensa de l’Estat del Benestar
  • Promoció de la iniciativa social i del model de l’Economia Social en la provisió de serveis socials i d’atenció a les persones
  • Millora de la contractació pública de serveis d’atenció a les persones
  • Sostenibilitat i viabilitat del sistema de serveis socials i d’atenció a les persones
  • Qualitat dels serveis i qualitat de l’ocupació del sector

 

 

Comments are closed