Formació

Formació


Essent una de les seves finalitats estatutàries, La Confederació promou la formació contínua dels professionals dels sector,  posant a disposició d’entitats i professionals l’oferta formativa dissenyada i organitzada des del propi Tercer Sector, a través d’entitats i centres de formació especialitzats.

En el menú de formació de la pàgina web podeu trobar accions formatives vinculades als següents àmbits:


ÀREA DE GESTIÓ

Planificació i estratègia
Gestió de persones, habilitats directives i personals
Gestió econòmica, jurídica i fiscal
Disseny, gestió i avaluació de projectes
Comunicació i tecnologies de la informació
Treball en xarxa, intercooperació i internacionalització
Màrqueting i venda
Altres

ÀREA D’INTERVENCIÓ

Educació 0-3 i lleure educatiu i sociocultural
Acció social
Àmbit sociosanitari
Atenció a les discapacitats
Desenvolupament infantil i atenció precoç
Altres recursos professionals

Entra i troba l’oferta formativa que millor s’adapta a les teves necessitats!

Comments are closed