Comissions i Grups de Treball

Comissions i Grups de treball


La Confederació posa a disposició de tots els seus associats espais de participació, reflexió i intercanvi de coneixements. Aquests espais poden ser de caràcter sectorial – en funció del subsector d’activitat – o transversals.

grups

Comissions sectorials

Les comissions estan pensades per tal que les entitats que comparteixen un mateix àmbit d’actucació puguin intercanviar pràctiques, coneixements, i aportar elements de reflexió que ajudin a avançar com a a sector. És en aquestes comissions que es defineixen les linies d’actuació sectorials de La Confederació i on també es treballa el posicionament en relació als processos corresponents de negociació col.lectiva en cadascun dels àmbits.

   

Actualment, estan constituïdes i operatives les següents comissions sectorials:

  • Comissió d’Acció Social
  • Comissió de Lleure Educatiu i Sociocultural
  • Comissió de Serveis d’Atenció Domiciliària
  • Comissió d’Escoles Bressol
  • Comissió de Gent Gran
  • Comissió de Formació

grups

Grups de treball transversal

Els grups estan pensats per abordar qüestions que afecten al conjunt del Tercer Sector Social, independentment de les especificitats dels subsectors d’activitat. L’objectiu és posar en comú planejaments i visions que ajudin a crear models propis de gestió.

   

Actualment, estan constituïts i operatius els següents grups de treball transversals:

  • Grup de treball de Models de Col·laboració Público Social
  • Grup de treball d’Ocupació i Gestió de Recursos Humans al Tercer Sector Social
  • Grup de treball d’Igualtat a les entitats del Tercer Sector Social

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed