Què Fem?


 

La Confederació té com a principal objectiu la defensa dels interessos del sector no lucratiu de serveis d’atenció a les persones i, per fer-ho, desenvolupa les següents activitats i serveis:

  • Representació i interlocució davant d’administracions públiques i agents socials.
  • Promoció de la negociació col·lectiva i d’un marc propi de relacions laborals com a instrument clau per garantir la qualitat i la sostenibilitat dels serveis que es desenvolupen des de les organitzacions.
  • Participació en l’elaboració de polítiques socials, sent presents i fomentant espais de participació i diàleg amb les administracions públiques i altres agents socials
  • Creació d’espais de debat i reflexió sobre el desenvolupament i la sostenibilitat del sector de serveis d’atenció a les persones i els nous reptes que ha d’afrontar.
  • Promoció d’espais per compartir coneixements, recursos i experiències que contribueixin al millor desenvolupament de les activitats dels associats i del sector representat.
  • Promoure la formació continua dels professionals que treballen en les organitzacions associades, en particular, i del sector en general.
  • Altres que puguin necessitar els associats i serveixin per assolir les finalitats de La Confederació.

Memòries d’activitats

 

 
Informes d’auditoria de comptes

 

PDF   Memòria d’activitats 2012

PDF   Memòria d’activitats 2013

PDF   Memòria d’activitats 2014

PDF   Memòria d’activitats 2015

PDF   Memòria d’activitats 2016

PDF   Memòria d’activitats 2017

 

PDF   Informe d’auditoria de comptes 2014

PDF   Informe d’auditoria de comptes 2015

PDF   Informe d’auditoria de comptes 2016

PDF   Informe d’auditoria de comptes 2017

 

Comments are closed