4a EDICIÓ

Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2018 | 4a edició


­Per quart any consecutiu –i amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya– La Confederació impulsa l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya, un projecte estratègic amb la finalitat última de conèixer – de forma àgil, sistemàtica i periòdica – l’estat i l’evolució de l’ocupació que generen les organitzacions no lucratives que treballen en el sector dels serveis socials i d’atenció a les persones.

L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya es pot considerar avui dia un projecte consolidat que s’ha convertit en un instrument de referència per generar coneixement i discurs compartit sobre l’estat i l’evolució de l’ocupació del sector; un instrument per reforçar el reconeixement del Tercer Sector Social com a agent social i econòmic amb capacitat de generar ocupació; un instrument d’anàlisi i treball per tots els actors vinculats; un instrument d’incidència política per reclamar una major inversió en el sistema de serveis socials com a eix fonamental de l’Estat del Benestar, avançant cap a models de concertació que permetin una major estabilitat dels serveis i de retruc, una millor qualitat de l’ocupació; i finalment, un instrument intern de millora contínua del propi sector, convençuts que la qualitat de l’ocupació repercuteix directament en la qualitat dels serveis que dia a dia desenvolupen les entitats socials del país.

Com sempre, l’èxit del projecte rau en el compromís i la implicació del sector. Sense la participació activa de totes i cadascuna de les entitats l’Anuari no seria una realitat. Moltes gràcies!

­L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya compta amb la col·laboració i l’expertesa en l’execució de la recerca de l’Observatori del Tercer Sector.


ICONES-05

Resum executiu de les principals dades de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2018

 


ICONES-28
 


Informe de resultats complert | Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2018

   

Comments are closed