3a Edició

Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017 | 3a edició


­Per tercer any consecutiu – i amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya – La Confederació impulsa l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya, un projecte estratègic amb la finalitat última de conèixer – de forma àgil, sistemàtica i periòdica – l’estat de situació i l’evolució de l’ocupació en el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones.

Aquesta tercera edició ha estat fonamental per afiançar la iniciativa i construir una sèrie de dades que ens permeti efectivament començar a dibuixar l’evolució del sector a partir d’indicadors comuns específics en l’àmbit de l’ocupació.

Com sempre, l’èxit del projecte rau en el compromís i la implicació del sector. Sense la participació activa de totes i cadascuna de les entitats l’Anuari no seria una realitat. Moltes gràcies!

­L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya compta amb la col·laboració i expertesa de l’Observatori del Tercer Sector, encarregat del desenvolupament tècnic i metodològic de la recerca.


ICONES-05

Resum executiu de les principals dades de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017

 


ICONES-28
 


Informe de resultats complert | Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017

   

 

 

 

Comments are closed