Compromís amb la Governança Democràtica

Programa d’acompanyament a la millora de la Governança Democràtica al Tercer Sector Social de Catalunya
NOVA CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIÓ 2019!

La Confederació obre una nova convocatòria de participació per seleccionar cinc organitzacions del Tercer Sector Social interessades a participar en el Programa d’acompanyament a la millora de la Governança Democràtica. La finalitat del programa és enfortir el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones a través de la promoció de models de gestió propis de l’Economia Social.

El Programa es basa en la Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social (2017) a partir de l’experiència de les 9 entitats que han participat. L’acompanyament és especialitzat i totalment individualitzat, a partir de l’anàlisi dels processos participatius de l’organització.

Per la realització del Programa La Confederació compta amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya).

El període de presentació de sol·licituds ha finalitzat!


EN QUÈ CONSISTEIX EL PROGRAMA?  


El Programa tindrà una durada de 8 mesos i contempla les següents accions:

1 | Diagnosi inicial
Identificació del punt de partida i dels principals reptes a abordar a cada organització.

2 | Creació equip de treball
Creació d’un equip de treball interdisciplinar i representatiu de l’organització encarregat de liderar el projecte.

3 | Tallers participatius
Realització de 3 tallers de cocreació d’iniciatives per impulsar models de governança democràtica a l’organització.

4 | Pla d’acció
Definició d’un full de ruta individual per a cada organització que permeti avançar cap a models de governança democràtica.


QUÈ OBTINDRAN LES ORGANITZACIONS PARTICIPANTS?


Si la vostra organització és una de les 5 seleccionades, us oferim:

 • Acompanyament expert per analitzar els processos participatius a la vostra organització.

 • Aplicar metodologies col·laboratives per fer front a reptes de la vostra organització.

 • Pla de millora per avançar cap a sistemes de governança més democràtics, amb accions concretes i calendaritzades.

 • Fomentar una cultura col·laborativa en el funcionament de la vostra organització.

 • Participar en una acció innovadora implicant un gran nombre de persones de l’organització.

 • Col·laborar activament en la posada en valor de la governança democràtica com a tret diferenciador de les organitzacions del Tercer Sector Social de Catalunya.


QUI ES POT PRESENTAR?


Qualsevol entitat del Tercer Sector Social amb activitat econòmica i un mínim de 20 persones contractades, que prestin serveis d’atenció a les persones. Es consideren entitats del Tercer Sector Social les associacions, cooperatives d’iniciativa social, fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball sense finalitat de lucre.


QUINS COMPROMISOS COMPORTA PARTICIPAR-HI?


La participació en el programa és voluntària i està oberta a qualsevol entitat del Tercer Sector Social de Catalunya que compleixi amb els requisits establerts. La participació comporta:

 • Compromís ferm per participar en totes les accions del programa.

 • Compromís i participació de l’òrgan de govern de l’organització.

 • Creació d’un grup motor de persones encarregades de liderar el procés a l’organització.

 • Creació d’una comissió de treball formada per persones de les diferents àrees de l’organització i que participarà en les diferents accions del programa.

 • Voluntat d’implementar accions incloses en els plans de millora realitzats en el marc del programa.


COM I QUAN S’HAN DE PRESENTAR LES SOL·LICITUDS?


El termini per presentar candidatura ha finalitzat.

 

ICONES-28IMPORTANT! Fes clic en la imatge i descarrega’t el dossier amb les bases de la convocatòria de participació

Materials de referència

Guia


Guia per impulsar la Governança Democràtica a les organitzacions del Tercer Sector Social

A partir de la sistematització de resultats del Programa pilot realitzat l’any 2017, La Confederació ha editat aquesta publicació que pretén ser un instrument per acompanyar al sector i avançar col·lectivament cap a la millora de la participació interna i la gestió democràtica en el si de les organitzacions.

 


Vídeo testimonial i de resum del Programa pilot 2017
Les 9 organitzacions participants en el programa pilot 2017 i 2018 d’acompanyament a la millora de la Governança Democràtica van ser:

 • Actua (Vilafranca del Penedès | Àmbit infància, adolescència i persones joves i adultes en situació de vulnerabilitat)
 • Associació Alba (Tàrrega | Àmbit discapacitat)
 • Associació Casal dels Infants (Barcelona | Àmbit Infància, joves i famílies)
 • Associació Saó Prat (El Prat de Llobregat | Àmbit joves – Inserció Laboral)
 • Fundació La Xarranca/ El Cae (Manresa | Àmbit lleure educatiu)
 • Fundació Ramon Noguera (Girona | Àmbit discapacitat intel·lectual)
 • Fundació Santa Susanna (Caldes de Montbui | Àmbit gent gran)
 • Fundació Surt (Barcelona | Àmbit dona)
 • TEB Cooperativa (Barcelona | Àmbit discapacitat)

Gràcies a totes elles per contribuir a reforçar el compromís del Tercer Sector amb la Governança Democràtica! 

 
Vídeo “Entitats amb Swing”! Una eina de promoció i difusió de la Governança Democràtica al Tercer Sector Social

Comments are closed