Premis La Confederació – Edició 2019 – PERÍODE DE RECEPCIÓ DE CANDIDATURES FINALITZAT

Premis La Confederació 2019 

FASE DE REVISIÓ I VALORACIÓ DE CANDIDATURES 

42 candidatures rebudes


La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives –associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions– que presten serveis d’atenció a les persones al nostre país. En el seu conjunt agrupa prop de 1.200 organitzacions que, des d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, la salut mental, les escoles bressol, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.

L’any 2017 es va convocar la primera edició dels Premis La Confederació, iniciativa que es va consolidar l’any 2018. La seva continuïtat és una aposta per afiançar aquesta acció de reconeixement a iniciatives que posin de relleu models de governança democràtica i capacitat transformadora del Tercer Sector Social de Catalunya.

La 3a edició dels Premis La Confederació compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.

L’objecte dels Premis La Confederació 2019 és reconèixer iniciatives de governança democràtica i de transformació social portades a terme per entitats del Tercer Sector Social que generen activitat econòmica en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones.


Què volem premiar? 


Volem reconèixer iniciatives que aportin un valor diferencial en alguna de les categories que es definexen a continuació:

A. Governança Democràtica: iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la governança democràtica en una de les dimensions següents:

A.1. Espais i metodologies innovadores que tinguin com a finalitat promoure la participació en la presa de decisions de les persones involucrades en l’organització (treballadores, sòcies, persones ateses, comunitat, etc.).

A.2. Experiències de participació de les persones ateses de l’organització en la definició dels serveis.

B. Transformació Social: Iniciatives transformadores per a la millora de la qualitat de vida de les persones i amb un elevat component de retorn social a través de la prestació de serveis en una de les dimensions següents:

B.1. Innovació en nous productes i serveis a les persones, amb una incidència destacada en la transformació de la societat.

B.2. Experiències transformadores amb alt impacte en la comunitat.


Qui es pot presentar? 

Podrà concórrer als premis qualsevol entitat del Tercer Sector Social de Catalunya (associacions, cooperatives d’iniciativa social, fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball sense afany de lucre) que prestin serveis d’atenció a les persones i generin activitat econòmica.

Una mateixa entitat pot presentar candidatures a les diferents categories.


Què hi podeu guanyar? 


La vostra experiència pot resultar guanyadora d’un dels premis establerts: un premi de 2.500 € per cadascuna de les subcategories (punt2 de les bases). En total, els Premis La Confederació 2019 estan dotats amb 10.000 €.

I podeu entrar a formar part d’un recull d’experiències socials de governança democràtica i de transformació social, com a eina adreçada a posar en valor el retorn social que generen les organitzacions del Tercer Sector Social.


Composició del Jurat


Es nomenarà un jurat composat per entre 6 i 10 membres, amb la participació de persones amb el següent perfil:

 • Representants de la junta directiva de La Confederació.
 • Representants de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona.
 • Persones expertes de l’àmbit universitari català.
 • Persones amb una dilatada trajectòria en l’àmbit del Tercer Sector i de l’Economia Social.

Segons això, es consitueix el Jurat amb la participació de:

 • Sra. Elena Freixa Rubio | Diari Ara
 • Sra. Ester Vidal Pujol-Xicoy | Ajuntament de Barcelona
 • Sr. Francesc Hernández Torres | Diputació de Barcelona
 • Sra. Francina Alsina Canudas | Taula del Tercer Sector de Catalunya
 • Sr. Itziar Ruedas Retuerto | PIMEC
 • Sr. Joan Segarra i Ferran | La Confederació
 • Sr. Joaquim Sabater Famades | Observatori del Tercer Sector
 • Sr. Quim Brugué Torruella | Universitat de Girona
 • Sra. Roser Hernández Gurrera | Generalitat de Catalunya
 • Sra. Teresa Crespo Julià | Projecte Lliures

La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública durant el segon trimestre de 2019.


Quan s’han de presentar candidatures?


El termini per presentar les candidatures HA FINALITZAT.


Pautes per a la presentació de candidatures


Llegiu bé les bases, ja que aquestes exposen tots els detalls de la convocatòria.

Es recomana que la informació requerida en el formulari es pugui treballar prèviament en un document editable a part. El formulari no permet guardar els canvis introduïts si no està totalment emplenat.    

Ompliu el formulari que trobareu a continuació tenint en compte les següents indicacions:

 • Tots els camps del formulari han de ser emplenats tot i que, en cas necessari, es pot consignar “Informació no disponible” més la corresponent justificació. En cas de no complimentar algun dels camps del formulari la candidatura serà desestimada.

 • Els límits de caràcters es refereixen a caràcters amb espais.

 • La presentació del formulari amb defectes de forma (camps sense omplir, excés de nombre de paraules o altres), suposarà l’exclusió de la candidatura del procés de valoració.

 • Les organitzacions sol·licitants podran adjuntar materials de suport a les candidatures que ajudin a il·lustrar les accions presentades. Aquests materials es consideren complementaris i no seran avaluables, però serviran de suport a la publicació de les bones pràctiques identificades.

 • Es podran adjuntar: logotip de l’organització, imatges que visualitzen les activitats presentades, memòries d’activitat de les iniciatives presentades als premis i/o de l’organització, així com qualsevol altre que l’organització consideri que s’ajusta a la convocatoria.


Informació clau


PDFBases 2019 dels Premis La Confederació


carpetaOmple el formulari de presentacio de candidatures.


IdeesPer qualsevol d’informació us podeu adreçar a la següent adreça de correu electrònic: premis@laconfederacio.org


Coneix les experiències inspiradores de Governança Democràtica i Transformació Social en el Tercer Sector Social, presentades en l’edició 2018

 

 


La 3a edició dels Premis La Confederació compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.

 

Proposta de logos_2

 

 

Comments are closed