Premis La Confederació – Edició 2017

Premis La Confederació – Edició 2017


Reconeixement de les millors iniciatives de gestió democràtica i transformació social en el Tercer Sector Social

 

La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis d’atenció a les persones al nostre país.

En el seu conjunt agrupa prop de 1.200 organitzacions que, des d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, les escoles bressol públiques, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la salut mental, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.

Enguany,  la primera edició dels “Premis La Confederació” tindrà per objecte el reconeixement de les millors iniciatives de gestió democràtica i transformació social portades a terme per entitats del Tercer Sector Social que generen activitat econòmica en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones.


Què volem premiar? 


Volem reconèixer iniciatives que aportin un valor diferencial en alguna de les següents categories:

Gestió democràtica
Iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la participació de la base social de les entitats, disposen de sistemes de governança participativa, promouen la implicació dels grups d’interès interns en la presa de decisions o articulen mecanismes de participació en els òrgans de govern, entre d’altres.

Transformació social
Iniciatives que aporten un alt grau d’innovació orientada a la millora social i amb retorn social en la prestació de serveis a les persones, promovent, entre d’altres: l’ocupació, nous models de servei, una visió comunitària, l’empoderament de col·lectius atesos, l’aprofitament de recursos, la generació de xarxes o l’aplicació de noves tecnologies amb impacte social, entre d’altres.


Qui es pot presentar? 

Qualsevol entitat del Tercer Sector Social amb activitat econòmica i persones contractades, que prestin serveis d’atenció a les persones.
Es consideren entitats del Tercer Sector Social les associacions, cooperatives d’iniciativa social, fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball sense finalitat de lucre.
Una mateixa entitat pot presentar candidatures a les dues categories.


Què hi podeu guanyar? 


La vostra experiència pot resultar guanyadora d’un dels premis establerts: un 1er premi dotat amb 3.000 euros i un 2n premi de 2.000 euros en cada categoría.

I podeu entrar a formar part d’un recull de bones pràctiques de gestió democràtica i de transformació social, com a eina adreçada a posar en valor el retorn social que generen les organitzacions del Tercer Sector Social.


Composició del Jurat


Sra. Elena Freixa Rubio, directora de la secció de Societat del diari ARA.
Sra. Ester Vidal Pujol-Xicoy, directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, Ajuntament de Barcelona
Sr. Joan Segarra i Ferran, president de la Confederació.
Sr. Pau Vidal Garcia, director i fundador de l’Observatori del Tercer Sector
Sr. Quim Brugué Torruella, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment  en comissió de serveis en la Universitat de Girona
Sra. Roser Hernández Gurrera, subdirectora General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Sra. Teresa Crespo, impulsora Projecte Lliures


Quan s’han de presentar candidatures?


Termini de presentarció de candidatures finalitzat.

 


Pautes per a la presentació de candidatures


Llegiu bé les bases, ja que aquestes exposen tots els detalls de la convocatòria.

Es recomana que la informació requerida en el formulari es pugui treballar prèviament en un document editable a part. El formulari no permet guardar els canvis introduïts si no està totalment emplenat.    

Ompliu el formulari que trobareu a continuació tenint en compte les següents indicacions:

  • Tots els camps del formulari han de ser emplenats tot i que, en cas necessari, es pot consignar “Informació no disponible” més la corresponent justificació. En cas de no complimentar algun dels camps del formulari la candidatura serà desestimada.

  • Els límits de caràcters es refereixen a caràcters amb espais.

  • La presentació del formulari amb defectes de forma (camps sense omplir, excés de nombre de paraules o altres), suposarà l’exclusió de la candidatura del procés de valoració.

  • Les organitzacions sol·licitants podran adjuntar materials de suport a les candidatures que ajudin a il·lustrar les accions presentades. Aquests materials es consideren complementaris i no seran avaluables, però serviran de suport a la publicació de les bones pràctiques identificades.

  • Es podran adjuntar: logotip de l’organització, imatges que visualitzen les activitats presentades, memòries d’activitat de les iniciatives presentades als premis i/o de l’organització, així com qualsevol altre que l’organització consideri que s’ajusta a la convocatoria.


Informació clau


PDFBases 2017 dels Premis La Confederació


carpetaAccés al formulari de sol·licitud i presentació de candidatures

Tancat el termini de presentació de candidatures.


IdeesPer qualsevol d’informació us podeu adreçar a la següent adreça de correu electrònic: premis@laconfederacio.org

 


Aquesta primera edició dels Premis compta amb la col·laboració del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i Consum de l’Ajuntament de Barcelona i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya.

aj-bcn-economialogo_gencat-treball

 

 

Comments are closed