Premis La Confederació – Edició 2018

Premis La Confederació 2018


Lliurats els Premis La Confederació 2018 a experiències de Governança Democràtica i Transformació Social al Tercer Sector!

 

premis_2018

 • Projectes de l’Associació Alba (Tàrrega), Fundació Salut Alta (Badalona), Associació Oasiurbà (Raval) i Salesians Sant Jordi (La Mina) van rebre ahir els Premis La Confederació 2018, amb menció especial a la Fundació Vicki Bernadet.
 • Les 33 candidatures presentades queden recollides en una publicació d’experiències referents per al conjunt del Tercer Sector Social. 

portada_premis_2018

 

La Confederació és l’organització empresarial que des de l’any 1997 representa a les entitats no lucratives – associacions, cooperatives d’iniciativa social i fundacions – que presten serveis d’atenció a les persones al nostre país. En el seu conjunt agrupa prop de 1.200 organitzacions que, des d’una voluntat expressa no mercantil, ofereixen serveis en diferents àmbits d’activitat com per exemple el lleure educatiu i sociocultural, l’atenció domiciliària, la salut mental, les escoles bressol, la intervenció social amb infants, joves, famílies i altres col·lectius en risc d’exclusió social, la discapacitat física, la discapacitat intel·lectual, la gent gran o l’atenció precoç, entre d’altres.

Durant l’any 2017 es va convocar la primera edició dels Premis La Confederació i la seva continuïtat és una aposta per consolidar aquesta iniciativa de reconeixement a iniciatives que posin de relleu models de governança democràtica i capacitat transformadora del Tercer Sector Social de Catalunya.

L’objecte dels Premis La Confederació 2018 és reconèixer iniciatives de governança democràtica i de transformació́ social portades a terme per entitats del Tercer Sector Social que generen activitat econòmica en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones.


Què volem premiar? 


Volem reconèixer iniciatives que aportin un valor diferencial en alguna de les categories que es definexen a continuació:

A. Gestió democràtica: iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la governança democràtica en una de les dimensions següents:

A.1. Models organitzatius alineats amb els sistemes de governança participativa, que promouen la implicació dels grups d’interès interns en la presa de decisions i articulen mecanismes de participació en els òrgans de govern.

A.2. Experiències de participació de persones usuàries en la definició dels serveis
Iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la participació de la base social de les entitats, disposen de sistemes de governança participativa, promouen la implicació dels grups d’interès interns en la presa de decisions o articulen mecanismes de participació en els òrgans de govern, entre d’altres.

B. Transformació social: Iniciatives transformadores per la millora de la qualitat de vida de les persones i amb un elevat component de retorn social a través de la prestació de serveis en una de les dimensions següents:

B.1. Innovació en nous productes i serveis a les persones, amb una incidència destacada en la transformació de la societat.

B.2. Experiències transformadores amb alt impacte en la comunitat.


Qui es pot presentar? 

Podrà concórrer als premis qualsevol entitat del Tercer Sector Social de Catalunya (associacions, cooperatives d’iniciativa social, fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball sense afany de lucre) que prestin serveis d’atenció a les persones i generin activitat econòmica.


Què hi podeu guanyar? 


La vostra experiència pot resultar guanyadora d’un dels premis establerts: un premi de 2.500 € per cadascuna de les subcategories (punt2 de les bases). En total, els Premis La Confederació 2018 estan dotats amb 10.000 €.

I podeu entrar a formar part d’un recull d’experiències socials de governança democràtica i de transformació social, com a eina adreçada a posar en valor el retorn social que generen les organitzacions del Tercer Sector Social.


Composició del Jurat


El jurat encarregat de seleccionar les iniciatives guanyadores està format per representants del Tercer Sector Social i de l’Economia Social amb una acreditada experiència i trajectòria professional.

 • Sra. Elena Freixa Rubio, cap de Secció de Societat del Diari Ara.
 • Sra. Ester Vidal Pujol-Xicoy, directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, Ajuntament de Barcelona.
 • Sr. Francesc Hernández Torres, cap del Servei d’Acció Social, Gerència de Serveis de Benestar Social Àrea d’Atenció a les Persones, Diputació de Barcelona.
 • Sra. Francina Alsina Canudas, presidenta de la Taula del Tercer Sector de Catalunya.
 • Sr. Joan Segarra i Ferran, president de la Confederació.
 • Sr. Joaquim Sabater Famades, president de l’Observatori del Tercer Sector.
 • Sr. Lluis Viguera Espejo, gerent àrea institucional de PIMEC.
 • Sr. Quim Brugué Torruella, catedràtic en Ciència Política i de l’Administració. Universitat de Girona.
 • Sra. Roser Hernández Gurrera, subdirectora General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.
 • Sra. Teresa Crespo, impulsora Projecte Lliures.

La decisió del jurat, que serà inapel·lable, es farà pública durant el segon trimestre de 2018.


Quan s’han de presentar candidatures?


El termini per presentar les candidatures finalitza el dia 12 d’abril de 2018 a les 17.00 hores. FASE FINALITZADA


Pautes per a la presentació de candidatures


Llegiu bé les bases, ja que aquestes exposen tots els detalls de la convocatòria.

Es recomana que la informació requerida en el formulari es pugui treballar prèviament en un document editable a part. El formulari no permet guardar els canvis introduïts si no està totalment emplenat.    

Ompliu el formulari que trobareu a continuació tenint en compte les següents indicacions:

 • Tots els camps del formulari han de ser emplenats tot i que, en cas necessari, es pot consignar “Informació no disponible” més la corresponent justificació. En cas de no complimentar algun dels camps del formulari la candidatura serà desestimada.

 • Els límits de caràcters es refereixen a caràcters amb espais.

 • La presentació del formulari amb defectes de forma (camps sense omplir, excés de nombre de paraules o altres), suposarà l’exclusió de la candidatura del procés de valoració.

 • Les organitzacions sol·licitants podran adjuntar materials de suport a les candidatures que ajudin a il·lustrar les accions presentades. Aquests materials es consideren complementaris i no seran avaluables, però serviran de suport a la publicació de les bones pràctiques identificades.

 • Es podran adjuntar: logotip de l’organització, imatges que visualitzen les activitats presentades, memòries d’activitat de les iniciatives presentades als premis i/o de l’organització, així com qualsevol altre que l’organització consideri que s’ajusta a la convocatoria.


Informació clau


PDFBases 2018 dels Premis La Confederació


carpetaFase de presentació de candidatures FINALITZADA.


IdeesPer qualsevol d’informació us podeu adreçar a la següent adreça de correu electrònic: premis@laconfederacio.org

 


La 2a edició dels Premis La Confederació compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, i de la Diputació de Barcelona.

 

Logos AAPP

 

 

Comments are closed