Premis La Confederació 2019 | Recull d’iniciatives participants

Premis
La Confederació 2019

Experiències inspiradores de governança democràtica i transformació social en el Tercer Sector Social de Catalunya

RECULL DE CANDIDATURES REBUDES


El Recull d’Experiències inspiradores de Governança Democràtica i Transformació Social en el Tercer Sector Social presenta, en format fitxa, el conjunt d’iniciatives que han participat en els Premis La Confederació 2019.

Més enllà del caràcter assistencial sovint inherent als serveis socials i d’atenció a les persones que desenvolupen les organitzacions del sector, des de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya reivindiquem el caràcter transformador de l’acció desenvolupada, posant la mirada en què es fa però també en el com es fa.

En aquesta tercera edició dels Premis La Confederació s’han rebut 41 iniciatives, totes elles amb un gran valor, que mostren el compromís de les organitzacions del Tercer Sector Social amb una gestió centrada en les persones i amb voluntat de transformació de realitats socials i, més enllà, que puguin servir d’inspiració per altres entitats.

El recull s’estructura d’acord a les categories establertes en els Premis:


A. Governança Democràtica:
13 candidatures rebudes
Iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la governança democràtica en una de les dimensions següents:

A.1. Espais i metodologies innovadores que tinguin com a finalitat promoure la participació en la presa de decisions de les persones involucrades en l’organització (treballadores, sòcies, persones ateses, comunitat, etc.).
A.2. Experiències de participació de les persones ateses de l’organització en la definició dels serveis.


B. Transformació Social
: 28 candidatures rebudes
Iniciatives transformadores per a la millora de la qualitat de vida de les persones i amb un elevat component de retorn social a través de la prestació de serveis en una de les dimensions següents:

B.1. Innovació en nous productes i serveis a les persones, amb una incidència destacada en la transformació de la societat.
B.2. Experiències transformadores amb alt impacte en la comunitat.

 

Cada fitxa exposa de forma resumida i sistematitzada els trets més rellevants de cada iniciativa per facilitar la seva replicabilitat: breu descripció, principals objectius assolits, resultats obtinguts, factors clau d’èxit, dificultats i reptes superats en el desenvolupament de la iniciativa, elements innovadors i per últim, factors facilitadors de la transferibilitat.

El conjunt de fitxes estan endreçades alafbèticament segons l’organització impulsora. El text recull el contingut literal de cadascuna de les candidatures presentades.

Recull d’iniciatives
Document amb 41 fitxes

Fitxes individuals
Fes clic a la fitxa

 

Esperem que us resulti interessant i que esdevingui una eina de reconeixement, consulta, reflexió i treball per al conjunt del sector.

La 3a edició dels Premis La Confederació compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.

 


Comments are closed