Premis La Confederació 2018

Premis La Confederació 2018


L’edició 2018 dels Premis La Confederació ha significat la consolidació de la iniciativa de reconeixement a iniciatives que posin de relleu models de governança democràtica i capacitat transformadora del Tercer Sector Social de Catalunya en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones.

En aquesta edició s’han mantingut les categories establertes, però s’ha volgut avançar en la concreció de cadascuna d’elles, establint dos nivells a cadascuna d’elles. Així, doncs, aquest reconeixement s’ha fet d’acord a dues categories:

A. Governança democràtica. Iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la governança democràtica en una de les dimensions següents:

A.1. Models organitzatius alineats amb els sistemes de governança participativa, que promouen la implicació dels grups d’interès interns en la presa de decisions i articulen mecanismes de participació en els òrgans de govern.

A.2. Experiències de participació de persones usuàries en la definició dels serveis

Nombre de candidatures rebudes: 8

B. Transformació social. Iniciatives transformadores per la millora de la qualitat de vida de les persones i amb un elevat component de retorn social a través de la prestació de serveis en una de les dimensions següents:

B.1. Innovació en nous productes i serveis a les persones, amb una incidència destacada en la transformació de la societat.

B.2. Experiències transformadores amb alt impacte en la comunitat.

Nombre de candidatures rebudes: 25


Iniciatives guanaydores


– Premi Categoria de Governança Democràtica | Models organitzatius
  Tots som motor de canvi | Associació Alba

– Premi Categoria de Governança Democràtica | Experiències de participació de persones usuàries
  Centre Obert A100 per a adolescents | Fundació Privada La Salut Alta

– Premi Categoria de Transformació social | Innovació en nous productes i serveis
  Punt Raval: per la millora de les condicions de vida dels habitants del Raval i la transformació social a través de l’habitatge | Oasiurbà

– Premi Categoria de Transformació social | Experiències transformadores amb alt impacte en la comunitat
  Desdelamina.net | Salesians Sant Jordi-PES La Mina

La dotació econòmica de cadascun dels Premis ha estat de 2.500 euros. 

D’acord amb la potestat que li atorguen les bases dels Premis, el Jurat ha decidit atorgar una reconeixement especial a la Fundació Vicki Bernadet per l’aportació de valor de les iniciatives presentades (“Protocols de detecció, actuació i prevenció dels abusos sexuals a la infància per a entitats que treballen amb infància i/o adolescència” i “Aprendre a Protegir. Prevenció de l’abús sexual infantil en l’àmbit educatiu”) amb un impacte destacat en un àmbit social clau.

Però més enllà de les candidatures guanyadores dels Premis La Confederació, també s’ha volgut reconèixer i visualitzar a totes i cadascuna de les iniciatives presentades a través del recull d’Experiències inspiradores de gestió democràtica i transformació social en el Tercer Sector Social.  

 


Composició del Jurat


  • Sra. Elena Freixa Rubio | Cap de la secció Societat del Diari Ara
  • Sra. Ester Vidal Pujol-Xicoy | Directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, Ajuntament de Barcelona
  • Sr. Francesc Hernández Torres | Cap del Servei de l’Acció Social, Diputació de Barcelona
  • Sra. Francina Alsina Canudas | President de la Taula del Tercer Sector de Catalunya
  • Sr. Joan Segarra i Ferran | President de La Confederació
  • Sr. Joaquim Sabater Famades | President de l’Observatori del Tercer Sector
  • Sr. Lluís Viguera Espejo | Gerent de l’Àrea Institucional de PIMEC
  • Sr. Quim Brugué Torruella | Catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Girona
  • Sra. Roser Hernández Gurrera | Subdirectora General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
  • Sra. Teresa Crespo Julià | Impulsora Projecte Lliures
   

Informació d’interès


Coneix les experiències inspiradores de Governança Democràtica i Transformació Social en el Tercer Sector Social, presentades en l’edició 2018.


Galeria fotogràfica de l’acte de lliurament de Premis La Confederació 2018.


Vídeo “Som Tercer Sector Social | Oasiurbà”, premi en la categoria de Transformació Social.

 


Els Premis La Confederació 2018 han comptat amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.

Proposta de logos_2

 

 

Comments are closed