Premis La Confederació 2017

Premis La Confederació 2017 


L’any 2017 s’ha convocat la primera edició dels Premis La Confederació, amb l’objectiu de reconèixer les millors iniciatives de gestió democràtica i transformació social portades a terme per organitzacions del Tercer Sector Social que generen activitat econòmica en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones.

Així, doncs, aquest reconeixement s’ha fet d’acord a dues categories:

• Gestió democràtica: Iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la participació de la base social de les entitats, disposen de sistemes de governança participativa, promouen la implicació dels grups d’interès interns en la presa de decisions o articulen mecanismes de participació en els òrgans de govern, entre d’altres.

Nombre de candidatures rebudes: 7

• Transformació social: Iniciatives que aporten un alt grau d’innovació orientada a la millora social i amb retorn social en la prestació de serveis a les persones, promovent, entre d’altres: l’ocupació, nous models de servei, una visió comunitària, l’empoderament de col·lectius atesos, l’aprofitament de recursos, la generació de xarxes o l’aplicació de noves tecnologies amb impacte social, entre d’altres.

Nombre de candidatures rebudes: 17


Iniciatives guanyadores


– 1r premi | Categoria de Gestió democràtica, amb una dotació ecònomica de 3.000 euros
   El model de participació de Suara | Suara Serveis, SCCL

– 2n premi | Categoria de Gestió democràtica, amb una dotació econòmica de 2.000 euros
   Cooperativa d’alumnes Pinisan | Escola Rel, SCCL

– 1r premi | Categoria de Transformació social, amb una dotació ecònomica de 3.000 euros
   Xarxa d’activistes contra l’estigma | Obertament

– 2n premi | Categoria de Transformació social, amb una dotació econòmica de 2.000 euros
   Serveis funeraris des de l’economia social | Fundació Santa Susanna

 

 

Però més enllà de les candidatures guanyadores dels Premis La Confederació, també s’ha reconegut i visualitzat a totes i cadascuna de les iniciatives presentades a través del recull d’Experiències inspiradores de gestió democràtica i transformació social en el Tercer Sector Social.  


Composició del Jurat


  • Sra. Ester Vidal Pujol-Xicoy | Directora de Serveis d’Economia Cooperativa, Social i Solidària, Ajuntament de Barcelona
  • Sr. Joan Segarra i Ferran | President de La Confederació
  • Sr. Pau Vidal Garcia | Director i fundador de l’Observatori del Tercer Sector
  • Sr. Quim Brugué Torruella | Catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Girona
  • Sra. Roser Hernández Gurrera | Subdirectora General d’Economia Social, Tercer Sector, Cooperatives i Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
  • Sra. Teresa Crespo Julià | Impulsora Projecte Lliures

Informació d’interès


Coneix les experiències inspiradores de Gestió Democràtica i Transformació Social en el Tercer Sector Social participants dels Premis La Confederació 2017.


Càpsula “Som Tercer Sector Social | Fundació Santa Susanna”, 2n premi en la categoria de Transformació Social.

 

 


Els Premis La Confederació 2017 han comptat amb el suport del Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona, i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya.

 

 

Comments are closed