Mercat social

El Tercer Sector en la construcció de mercat social

“[…] les entitats d’acció social tenen una repercussió innegable sobre les poblacions amb les que treballen, però, per què no multiplicar aquest impacte buscant que es repliqui en tota la cadena de valor de les entitats? O més clar, per què no comencem a consumir com pensem?[…]” (Ortiz, Atienza, Sabín. RETS nº38)

 

Des de La Confederació apostem i treballem per avançar en el compromís del Tercer Sector davant les oportunitats que ofereix la construcció de mercat social com a eina de transformació social i económica,  i també com a eina d’enfortiment del conjunt de l’Economia Social.

En aquest marc, i des de l’any 2017, s’ha iniciat una línia de treball amb la voluntat de reforçar el rol del Tercer Sector Social de Catalunya com a subjecte actiu en la construcció de mercat social, ja sigui com a proveïdor o com a consumidor de productes i serveis complementaris a la seva activitat principal.

Aquesta línea d’actuació compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Aquest és un espai per construir col·lectivament i per tant, estem oberts a les aportacions de tots els agents involucrats en la construcció de mercat social a Catalunya. Si teniu idees, propostes i nous continguts no dubteu en dir-nos-ho a través del correu electrònic: info@laconfederacio.org 


DEFINICIONS DE MERCAT SOCIAL

Mercat social és la producció, distribució i consum de béns i serveis realitzada sota els principis i valors de l’economia social i solidària.

 

La primera definició coneguda sobre el concepte de mercat social és de Jordi Garcia a la revista Nexe, a la que el definia com a:

“(…) Una xarxa de producció, distribució i consum de béns i serveis (els fluxos), que funciona amb criteris democràtics, ecològics i solidaris en un territori determinat, i que està constituïda, tant per empreses socials com per consumidors individuals i col·lectius, com són ajuntaments, escoles, etc. (els nodes).”

La Xarxa d’Economia Social de Catalunya defineix el mercat social com:

“… la plasmació pràctica d’un circuit econòmic i de satisfacció de necessitats basat en els principis de l’Economia Social i Solidària (ESS). La idea és que, en les diferents esferes del cicle econòmic -producció, finançament, comercialització i consum-, tots els agents actuïn sota principis de democràcia i transparència, compromís socioambiental, i enfocats a les necessitats humanes en comptes de l’afany de lucre. La construcció de Mercat Social es basa en la potenciació dels intercanvis i flux econòmics entre organitzacions i persones consumidores de l’ESS.”


DADES SOBRE TERCER SECTOR I MERCAT SOCIAL

L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2016 va posar de manifest que de les entitats que externalitzaven serveis, un 39% ho feien a través del mercat social, és a dir, a través de la compra de béns i serveis oferts per organitzacions de l’Economia Social. L’any 2017, aquesta dada es mantenia. Podeu consultar els resultats de les diferents edicions a través d’aquest enllaç.

Amb la voluntat de fomentar el mercat social des del propi Tercer Sector Social de Catalunya, l’any 2017 La Confederació va encarregar un primer estudi exploratori per aprofundir en la matèria, conèixer quins són els elements que influeixen en els criteris de compra de les entitats del Tercer Sector i identificar els principals reptes per avançar en aquest àmbit.

Podeu consultar l’informe elaborat per I-Labso en el següent enllaç.

Comments are closed