Formulari de presentació de sol·licituds

PROGRAMA D’ACOMPANYAMENT A LA MILLORA DE LA GOVERNANÇA DEMOCRÀTICA AL TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA

Oberta la nova convocatòria de participació 2019 fins l’1 d’abril!


FORMULARI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

! En el formulari web, tots els camps han de ser emplenats. En cas necessari, es pot consignar “Informació no disponible” amb la corresponent justificació.

! La informació facilitada servirà única i exclusivament per a la valoració de les sol·licituds.

! Els límits de caràcters es refereixen a caràcters amb espais.


A. DADES DE L’ORGANITZACIÓ

Nom/raó social: (màxim 100 caràcters)
Població: (màxim 100 caràcters)
Breu descripció de l’organització: (màxim 1.000 caràcters)
Forma jurídica de l’organització: (màxim 50 caràcters)
Plantilla actual (31 de desembre de 2018)
S’han de considerar el nombre de persones contractades i no de contractes (és a dir, el total de NIF)
Nombre total de persones contractades
En cas de disposar de persones voluntàries, indiqueu-ne el nombre total

B. EXPERIÈNCIES EN GESTIÓ DE LA PARTICIPACIÓ A L’ORGANITZACIÓ

Breu descripció d’experiències prèvies i actuals de promoció de la participació a l’organització (màxim 1.200 caràcters)
Altres informacions rellevants al respecte de la participació (opcional)
 (màxim 1.000 caràcters)

C. MOTIVACIONS PER PARTICIPAR EN EL PROGRAMA

Expliqueu i argumenteu les vostres raons per participar en el programa
 (màxim 1.000 caràcters)

D. PERSONA DE CONTACTE

Nom i cognoms (màxim 100 caràcters)
Telèfon (màxim 10 caràcters)
E-mail (màxim 50 caràcters)


Comments are closed