Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç – UCCAP


 

im17

Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç – UCCAP

UCCAP és una entitat federativa que agrupa als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP). Es va constituir l’any 1997 en resposta a la demanda dels CDIAP de legitimar un interlocutor representant del sector, davant es Administracions públiques i Institucions en general.

Més informació a www.uccap.com

Comments are closed