Fundació Escolta Josep Carol


 

im13

Fundació Escolta Josep Carol

La Fundació Escolta Josep Carol és una organització no lucrativa de caràcter educatiu que es va crearl’any 1997 des de l’associació Escoltes Catalans aplegant iniciatives i serveis que ja existien i que té dues finalitats: l’educació, en un sentit ampli, i el suport al moviment escolta català, coeducatiu i laic.La proposta educativa de la Fundació es basa en els valors propis de l’escoltisme laic i es du a terme tant des dels diversos serveis educatius i de lleure com mitjançant la formació d’educadors i educadores en el temps lliure.Així mateix, la Fundació s’enriqueix d’un mètode educatiu participatiu fonamentat en la transmissió de valors, la pedagogia de l’acció i el compromís individual i col·lectiu.

Més informació a www.josepcarol.org

Comments are closed