Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència


logo FEDAIA

Federació d’Entitats d’Atenció i d’Educació a la Infància i l’Adolescència

La FEDAIA es la federació que agrupa a Catalunya el conjunt d’entitats d’infància, adolescents i famílies en situació de risc social o desemparament. Nascuda l’any 1996, està formada per més 85 entitats que atenen a més de 35.000 infants i 19.000 famílies a través de serveis en l’àmbit de la l’acció social, l’educació, la formació prelaboral i l’atenció a les famílies, com per exemple de centres d’acollida residencial i familiar, adopció, pisos assistits, punts de trobada, maternals, centres oberts, serveis de teràpia, UECs, PQPI, entre d’altres. Amb la missió d’avançar en els drets de la infància i l’adolescència, tant a nivell personal, social com polític, mitjançant un model d’actuació que garanteixi la qualitat de vida de la infància, l’adolescència i les famílies a Catalunya, especialment els mes vulnerables, contribuint a la sensibilitatzió social, la generació de coneixement, incidència en les polítiques públiques per avançar en la igualtat d’oportunitats dels infants i famílies en situació d’exclusió social o desemparament.

Més informació a www.fedaia.org

Comments are closed