Creu roja


im4

Creu Roja Catalunya

La Creu Roja té la missió de ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits estatal i internacional a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, realitzades essencialment per voluntariat. Com a organització humanitària i d’acció voluntària arrelada a la societat, dona respostes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i emergències, a problemes socials, de salut i mediambiental.


Més informació a
www.creuroja.org

Comments are closed