Consorci de Salut i Social de Catalunya – Associació Patronal

im19

Consorci de Salut i Social de Catalunya – Associació Patronal

L’Associació Patronal CAPSS va ser creada pels associats l’any 1995. La seva funció és representar i defensar els interessos de les entitats associades al CSC mitjançant el diàleg social, la formació continuada i la representació, de manera col·ectiva, davant dels sindicats, les altres associacions professionals i les administracions públiques.

Més informació a Associació Patronal CAPSS

CAPSS és organització adherida a La Confederació

Comments are closed