Asteroide B-612


im1

Asteroide B-612

L’Associació Asteroide B-612 nèix l’any 1983 per tal de defensar els drets dels infants i adolescents del nostre país. Poc a poc, entenem que resulta necessari proporcionar a aquests infants una segona oportunitat, una alternativa a la seva institucionalització, i treballem, des de ja fa més de 25 anys per intentar que puguin gaudir d’una nova vida, molt més digna, que la que els ha tocat viure, sense tenir-hi cap responsabilitat. Actualment Asteroide B-162 gestiona 2 centres d’acollida de 30 places cada un i un centre residencial de 25 places.

Més informació www.asteroide-b612.org

Comments are closed