FEATE


feate-logo1

Federació d’entitats d’Assistència a la Tercera Edat sense afany de lucre (FEATE)

FEATE és una federació que agrupa a entitats d’iniciativa social sense afany de lucre, que presta serveis al sector de la gent gran, i defensa els interessos del seus associats.

Més informació a www.feate.org

Comments are closed