Coordinadora Escoles Bressol Catalunya

logo_coordindora_300

Coordinadora d’Escoles  Bressol de Catalunya

La Coordinadora d’Escoles Bressol de Catalunya va néixer a la dècada dels 70, fruit de l’interès i la preocupació d’un conjunt de professionals que treballaven en Escoles Bressol de diferent tipologia, privades, públiques i cooperatives però que compartien un objectiu comú : millorar els serveis a la primera infància.

Durant aquests trenta anys d’existència, la Coordinadora ha passat per diverses etapes de més o menys activitat, intentant recollir en cada moment un model d’escola  de qualitat per als nens i nenes més petits de la nostra societat.

Els trets més característics del model d’escoles bressol defensat per Coordinadora i definits en les jornades i congressos organitzats tant a Catalunya com a nivell de tot l’estat, es resumeixen en els següents punts:

  • Reconeixement real del caràcter educatiu dels primers anys de vida i, en conseqüència, consideració de l’educació infantil com a etapa educativa i integrada plenament en el Sistema Educatiu.
  • Formació inicial i permanent dels educadors i educadores defensant la titulació de magisteri com a la més adient per treballar en aquesta etapa.
  • Defensa de les millores en els espais i materials, adaptats a les necessitats educatives dels més petits.

Reconeixement del dret dels infants a gaudir d’una plaça a l’escola bressol..

Més informació a www.coordinadoraescolesbressol.info

Comments are closed