Com associar-se?


xinxeta

Qui pot associar-se a La Confederació?


Associacions empresarials i organitzacions de segon nivell que representin a entitats i empreses de l’economia social que gestionen serveis a les persones, majoritàriament des d’una voluntat expressa no mercantil a Catalunya.

Entitats i empreses de l’economia social de primer nivell sempre i quan siguin no lucratives i centrin la seva activitat en els serveis d’atenció a les persones.


 xinxeta

Què cal fer?


Sol·licitar l’afiliació mitjançant escrit signat pel representant legal de l’organització, dirigit a la direcció de La Confederació (direccio@laconfederacio.org)

Acompanyar la sol·licitud de la següent documentació: Dades identificatives de l’entitat sol·licitant (denominació, NIF, dades de contacte, identificació de l’òrgan de govern i principals càrrecs, …); Darrera memòria d’activitats de l’entitat; Estatuts; Fitxa de representativitat (demanar-la per correu electrònic a direccio@laconfederacio.org).

 

 

Comments are closed