Certificat de professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Dates: 17.10.2018 - 15.02.2019
Hores: 450
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/subvencionada


Mindfulness

Dates: 28.11.2018 - 25.01.2019
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-mindfulness?codi=3657


Certificat de professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Dates: 13.12.2018 - 09.04.2019
Hores: 450
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/subvencionada


Certificat de professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Dates: 17.12.2018 - 26.04.2019
Hores: 450
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/subvencionada


Certificat de professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Dates: 17.12.2018 - 26.04.2019
Hores: 450
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Cornellà
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/subvencionada


Certificat de professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Dates: 17.12.2018 - 26.04.2019
Hores: 450
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Sant Vicenç dels Horts
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/subvencionada


Certificat de professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Dates: 17.12.2018 - 26.04.2019
Hores: 450
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/subvencionada


Certificat de professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Dates: 18.12.2018 - 26.04.2019
Hores: 450
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Masnou
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/subvencionada


Certificat de professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Dates: 18.12.2018 - 26.04.2019
Hores: 450
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Calafell
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/subvencionada


Certificat de professionalitat de Dinamització comunitària

Dates: 19.12.2018 - 05.06.2019
Hores: 610
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/subvencionada


Certificat de professionalitat de Mediació comunitària

Dates: 19.12.2018 - 12.04.2019
Hores: 420
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/subvencionada


Certificat de Professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en domicilis

Dates: 19.12.2018 - 05.06.2019
Hores: 510
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Carolines, 10. Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç:


Certificat de professionalitat d'Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials

Dates: 20.12.2018 - 07.05.2019
Hores: 450
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Lleida
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/subvencionada


Monitor/a de menjador: Especialista en menjadors escolars

Dates: 12.01.2019 - 27.01.2019
Hores: 30
Subvencionat: No
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-monitora-menjador-especialista-menjadors-escolars?codi=3520


Prevenció del racisme, la xenofòbia i l'homofòbia a l'escola

Dates: 16.01.2019 - 15.03.2019
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-prevencio-racisme-xenofobia-homofobia-escola?codi=3663


Mediació i resolució de conflictes

Dates: 16.01.2019 - 15.03.2019
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-mediacio-resolucio-conflictes?codi=3641


Vetlladors/es escolars: curs bàsic d'educació especial

Dates: 19.01.2019 - 10.02.2019
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-vetlladorses-escolars-basic-educacio-especial?codi=3529


Abús sexual infantil: eines de detecció i pautes d’actuació

Dates: 30.01.2019 - 29.03.2019
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-abus-sexual-infantil-eines-deteccio-pautes-dactuacio?codi=3686


Adolescents i joves en situació de risc

Dates: 30.01.2019 - 29.03.2019
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-adolescents-joves-situacio-risc?codi=3434


Contenció emocional i maneig de crisis d'agressivitat

Dates: 30.01.2019 - 01.03.2019
Hores: 20
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-contencio-emocional-maneig-crisis-agressivitat?codi=3437


Interpretació del dibuix infantil: primer nivell

Dates: 30.01.2019 - 01.03.2019
Hores: 20
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-interpretacio-dibuix-infantil-primer-nivell?codi=3687


Eines per identificar transtorns alimentaris

Dates: 13.02.2019 - 15.03.2019
Hores: 20
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-eines-identificar-transtorns-alimentaris?codi=3691


Inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual

Dates: 13.02.2019 - 14.04.2019
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-insercio-sociolaboral-persones-discapacitat-intellectual?codi=3692