I Congrés Internacional sobre intervenció socioeducativa amb famílies i infància en situació de vulnerabilitat

Dates: 01.04.2019 - 02.04.2019
Hores: 15
Subvencionat: No
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/congres-families/presentacio