Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials

Dates: 07.04.2017 - 30.10.2017
Hores: 550
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: http://www.peretarres.org/cps