Vetllador escolar

Dates: 07.11.2020 - 09.01.2021
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: CAE, formació i serveis socioculturals
Enllaç: http://www.cae.cat/nivells/editorweb/titular/vetllador-a-escolar-frm20139