Vetlladors/es escolars: curs bàsic d'educació especial

Dates: 17.11.2018 - 16.12.2018
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-vetlladorses-escolars-basic-educacio-especial?codi=3519


Intervenció educativa en autisme

Dates: 29.11.2018 - 20.12.2018
Hores: 15
Subvencionat: No
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-intervencio-educativa-autisme?codi=3619


Intervenció socioeducativa en autisme

Dates: 12.12.2018 - 11.01.2019
Hores: 20
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-intervencio-socioeducativa-autisme?codi=3933


Vetlladors/es escolars: curs bàsic d'educació especial

Dates: 19.01.2019 - 10.02.2019
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-vetlladorses-escolars-basic-educacio-especial?codi=3529


Inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual

Dates: 13.02.2019 - 14.04.2019
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-insercio-sociolaboral-persones-discapacitat-intellectual?codi=3692