Vetlladors/es escolars: curs bàsic d'educació especial

Dates: 19.01.2019 - 10.02.2019
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-vetlladorses-escolars-basic-educacio-especial?codi=3529


Inserció sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual

Dates: 13.02.2019 - 14.04.2019
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-insercio-sociolaboral-persones-discapacitat-intellectual?codi=3692