L'alumnat amb necessitats educatives especials: Vetllador/a.

Dates: 25.06.2020 - 21.08.2020
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-l-alumnat-necessitats-educatives-especials-vetlladora?codi=7109


Activitats rehabilitadores per a persones amb trastorns mentals severs.

Dates: 25.06.2020 - 21.08.2020
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-activitats-rehabilitadores-persones-trastorns-mentals-severs?codi=7112


Atenció centrada en la persona per a recursos gerontològics.

Dates: 25.06.2020 - 21.08.2020
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-atencio-centrada-persona-res-gerontologics?codi=7113


Discapacitat i trastorns de conducta.

Dates: 25.06.2020 - 21.08.2020
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-discapacitat-trastorns-conducta?codi=7115


Socioadiccions i joves: eines de prevenció i intervenció.

Dates: 25.06.2020 - 21.08.2020
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: https://www.peretarres.org/formacio/curs-socioadiccions-joves-eines-prevencio-intervencio?codi=7118
Enllaç:


Detecció i intervenció en maltractament infantil.

Dates: 25.06.2020 - 21.08.2020
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-deteccio-intervencio-maltractament-infantil?codi=7119


Adolescents i joves en situació de risc.

Dates: 25.06.2020 - 21.08.2020
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-adolescents-joves-situacio-risc?codi=7120


Mediació i resolució de conflictes.

Dates: 25.06.2020 - 21.08.2020
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-mediacio-resolucio-conflictes?codi=7121