GESTIÓ DEL CANVI EN L'ORGANITZACIÓ

Dates: 29.01.2020 - 21.02.2020
Hores: 20
Subvencionat: Si
Tipus: Online
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-gestio-canvi-organitzacio?codi=6098