Revisa el teu model de negoci

Dates: 20.11.2017 - 27.11.2017
Hores: 8
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
Enllaç: http://cooperativestreball.coop/esdeveniments/2017/03/13/revisa-teu-model-negoci-0