COMUNITY MANAGER

Dates: 29.01.2020 - 18.03.2020
Hores: 50
Subvencionat: Si
Tipus: Online
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-comunity-manager?codi=6090