COMPTABILITAT INFORMATITZADA - SUBVENCIONAT

Dates: 25.09.2019 - 31.10.2019
Hores: 40 horas
Subvencionat: Si
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: FUNDACIO CATALANA DEL ESPLAI
Enllaç: https://fundesplai.org/ca/formacio/formacio-subvencionada/formacio-per-a-treballadors-en-actiu/321-curs-comptabilitat-informatitzada/1230-18162-25-04-2018-comptabilitat-informatitzada-virtual