Operacions auxiliars de serveis administratius i generals

Dates: 06.02.2018 - 13.06.2018
Hores: 470
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: BARCELONA
Entitat que imparteix el curs: Pere Tarres
Enllaç: https://www.peretarres.org/arxius/fcie/formacio-subvencionada17/operacions-auxiliars-serveis-administratius-generals.pdf


Gestió integrada de recursos humans

Dates: 19.02.2018 - 29.10.2018
Hores: 790
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: BARCELONA
Entitat que imparteix el curs: Pere Tarres
Enllaç: https://www.peretarres.org/arxius/fcie/formacio-subvencionada17/gestio-integrada-rrhh.pdf


Fundraising: Com captar fons per a entitats socials

Dates: 18.04.2018 - 13.06.2018
Hores: 25
Subvencionat: Si
Tipus: Online
Població: Online
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarres
Enllaç: https://www.peretarres.org/wps/wcm/connect/peretarres_ca/peretarres/webs/formacio-subvencionada/home/cursos-curta-durada


Fundraising: Com captar fons per a entitats socials

Dates: 18.04.2018 - 13.06.2018
Hores: 25
Subvencionat: Si
Tipus: Online
Població: Online
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarres
Enllaç: https://apps.peretarres.org/gestiofcie/CursDetall/ca/2812


Fundraising I: Captació de fons

Dates: 25.04.2018 - 22.06.2018
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població: Online
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://apps.peretarres.org/gestiofcie/CursDetall/ca/230


La participació interna a les entitats d’economia social

Dates: 26.04.2018 - 24.05.2018
Hores: 20
Subvencionat: Si
Tipus: Online
Població: Online
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarres
Enllaç: https://apps.peretarres.org/gestiofcie/CursDetall/ca/3030


Avaluació de projectes i programes

Dates: 09.05.2018 - 06.07.2018
Hores: 40
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població: Online
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://apps.peretarres.org/gestiofcie/CursDetall/ca/294


Transparència i realització de memòries

Dates: 09.05.2018 - 08.06.2018
Hores: 20
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població: Online
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://apps.peretarres.org/gestiofcie/CursDetall/ca/2537


Fem entitats més sostenibles: la diversificació de finançament

Dates: 07.06.2018 - 07.06.2018
Hores: 5
Subvencionat: No
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarres
Enllaç: https://apps.peretarres.org/gestiofcie/CursDetall/ca/450


Gestió de processos participatius

Dates: 02.07.2018 - 16.07.2018
Hores: 15
Subvencionat: No
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarres
Enllaç: https://apps.peretarres.org/gestiofcie/CursDetall/ca/2753