Gestió integrada de recursos humans

Dates: 19.02.2018 - 29.10.2018
Hores: 790
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: BARCELONA
Entitat que imparteix el curs: Pere Tarres
Enllaç: https://www.peretarres.org/arxius/fcie/formacio-subvencionada17/gestio-integrada-rrhh.pdf