Operacions de gravació i tractament de dades i documents

Dates: 15.05.2017 - 30.10.2017
Hores: 440
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Lleida
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: http://www.peretarres.org/cps