Xarxes socials: presència i comunicació

Dates: 14.11.2018 - 14.12.2018
Hores: 20
Subvencionat: No
Tipus: Online
Població:
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: https://www.peretarres.org/formacio/curs-xarxes-socials-presencia-comunicacio?codi=3639