Operacions de gravació i tractament de dades i documents

Dates: 15.05.2017 - 30.10.2017
Hores: 440
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Lleida
Entitat que imparteix el curs: Fundació Pere Tarrés
Enllaç: http://www.peretarres.org/cps


APLICACIÓ DE TICS A LA FORMACIÓ

Dates: 03.07.2017 - 07.07.2017
Hores: 30
Subvencionat: Si
Tipus: Presencial
Població: Barcelona
Entitat que imparteix el curs: Centre de Formació de Fundesplai
Enllaç: https://fundesplai.org/ca/formacio/formacio-subvencionada/formacio-per-a-treballadors-en-actiu/139-curs-de-les-tic-en-l-entorn-escolar-virtual