07/02/2019 – Oberta la convocatòria dels Premis La Confederació 2019

PREMIS_2019_P

Es convoquen els Premis La Confederació 2019 de reconeixement a iniciatives de governança democràtica i transformació social en el Tercer Sector Social


Els Premis La Confederació 2019 volen reconèixer iniciatives de governança democràtica i de transformació social portades a terme per entitats del Tercer Sector Social que generen activitat econòmica en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones.

La 3a edició dels Premis La Confederació compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (Generalitat de Catalunya), de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.


Per tercer any la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya convoca els Premis La Confederació 2019, per reconèixer les bones pràctiques desenvolupades per les organitzacions per avançar cap a una gestió més democràtica i de transformació social. Poden participar les entitats del Tercer Sector Social amb activitat econòmica que treballen en l’àmbit dels serveis socials i d’atenció a les persones.

En el marc dels Premis La Confederació 2019 es reconeixeran iniciatives que aportin un valor diferencial en alguna de les categories que es defineixen a continuació:

1. Governança democràtica: iniciatives que, des d’una perspectiva organitzacional interna, fomenten la governança democràtica en una de les dimensions següents:

A.1. Espais i metodologies innovadores que tinguin com a finalitat promoure la participació en la presa de decisions de les persones involucrades en l’organització (treballadores, sòcies, persones ateses, comunitat, etc.).

A.2. Experiències de participació de les persones ateses de l’organització en la definició dels serveis.

2. Transformació social: iniciatives transformadores per la millora de la qualitat de vida de les persones i amb un elevat component de retorn social a través de la prestació de serveis en una de les dimensions següents:

B.1. Innovació en nous productes i serveis a les persones, amb una incidència destacada en la transformació de la societat.

B.2. Experiències transformadores amb alt impacte en la comunitat.

Es concedirà un premi de 2.500 € per cadascuna de les subcategories (punt 2 de les bases). En total, els Premis La Confederació 2019 estan dotats amb 10.000 €. A més, totes les iniciatives presentades que compleixin els criteris de selecció i valoració establerts entraran a formar part d’un recull de bones pràctiques de gestió democràtica i de transformació social, com a eina pensada per posar en valor el retorn social que generen les organitzacions del Tercer Sector Social.

Segons Joan Segarra, President de La Confederació:

“Els Premis són una oportunitat privilegiada per visibilitzar no només què fa el Tercer Sector, sinó també com ho fa. Amb aquesta iniciativa volem contribuir al reconeixement social del Tercer Sector com a sector amb alt impacte social i econòmic, posant en valor models de gestió propis de l’Economia Social”.

 

El termini per a la presentació de candidatures es tancarà el dia 7 de març de 2019 a les 17.00 h.

Podeu trobar l’accés a les bases en el següent enllaç.

Per consultes sobre el premi contacteu amb nosaltres a través del correu electrònic: premis@laconfederacio.org

 

Comments are closed