21/02/2018 – Constituïda la Comissió de Discapacitat i Salut Mental de La Confederació

Avui dia 21 de febrer de 2018 s’ha constituït la Comissió de Discapacitat i Salut Mental de La Confederació, un nou espai sectorial de participació interna per abordar les qüestions que afecten a la dimensió socioempresarial d’aquest àmbit d’actuació.

Formen part de la Comissió les següents entitats sòcies:

 • Associació Empresarial de l’Economia Social DINCAT
 • Patronal ECOM
 • Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç – UCCAP
 • AMMFEINA – Salut Mental Catalunya
 • Entitats Catalanes d’Acció Social – ECAS
 • Cooperatives d’Iniciativa Social – Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya
 • Agrupació Catalana de Centres per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual (ACCP) – Soci adherit

Ricard Acebes, membre de la Junta Directiva de DINCAT AEES ha estat designat pels membres de la comissió per assumir-ne la presidència.

Les comissions sectorials de La Confederació estan obertes a la participació de totes les entitats sòcies interessades en l’àmbit d’actuació i que vulguin participar-hi. Estan pensades per tal que les entitats que comparteixen un mateix àmbit d’actuació puguin intercanviar pràctiques, coneixements, i aportar elements de reflexió que ajudin a avançar com a sector. També és en aquestes comissions que es defineixen les línies d’actuació sectorials de La Confederació i on, si s’escau, es treballen els posicionaments en relació als processos corresponents de negociació col·lectiva.

A més de la Comissió de Discapacitat i Salut Mental creada avui, La Confedració compta amb les següents comissions sectorials:

 • Comissió de Comissió d’Acció Social
 • Comissió de Lleure Educatiu i Sociocultural
 • Comissió de Gent Gran i Serveis d’Atenció Domiciliària
 • Comissió d’Escoles Bressol

Des de La Confederació es valora molt positivament haver pogut generar aquest nou espai de participació i treball conjunt en aquest àmbit de cabdal rellevància en el Tercer Sector Social de Catalunya; tot esperant que contribueixi a avançar en la regulació del sector i a enfortir la seva capacitat d’incidència.

 

Comments are closed