26/04/2017 – Foment del Mercat Social al Tercer Sector: participa contestant el qüestionari sobre les pràctiques de compra de productes i serveis al Mercat Social

Mercat Social 

Foment de l’ús del Mercat Social a les entitats Tercer Sector Social de Catalunya


Una de les dades que ens aportava l’Anuari de l’Ocupació 2016 era que només el 39% de les organitzacions del Tercer Sector Social que externalitzaven serveis accessoris a l’activitat principal ho feien a través de l’oferta de serveis/productes d’entitats del propi sector o de l’Economia Social.

En base a això, i amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies – Generalitat de Catalunya – des de La Confederació ens hem proposat realitzar un estudi diagnòstic per aproximar-nos a la demanda de les entitats del sector en relació a l’externalització de serveis interns i les possibilitats de cobrir-la des del Mercat Social.

Volem donar resposta a preguntes com: Perquè les organitzacions del Tercer Sector Social no fan un major ús del mercat social a l’hora de comprar productes i serveis? No existeix en el mercat social l’oferta de productes o serveis que necessiten? No es coneix l’oferta del mercat social? Hi ha nínxols de mercat no coberts i que podrien desenvolupar-se des del mercat social?   Quina tipologia de productes i serveis necessiten les entitats del Tercer Sector Social per desenvolupar la seva activitat principal? Com incideix el sector d’activitat en aquestes necessitats? Quins instruments de promoció-difusió del productes i serveis de mercat social existeixen actualment? Qui són els actors promotors d’aquests instruments? Quines propostes d’aproximació entre les necessitats del Tercer Sector Social i el mercat social existent podem promoure des de La Confederació?

Participa contestant el següent qüestionari (10 minuts):

Accés directe al qüestionari!

Per l’execució del projecte, La Confederació compta amb la col·laboració de la consultoria especialitzada I-LabSo.

Per més informació contactar amb projectes@laconfederacio.org


Amb la col.laboració de:

treball_h3

 

Comments are closed