2 seminaris sobre contracatció pública: plecs de condicions administratives i tècniques amb estudi de casos

2 seminaris sobre contracatció pública: plecs de condicions administratives i tècniques amb estudi de casos

Des de La Confederació apostem i treballem per avançar en el compromís del Tercer Sector Social davant les oportunitats que ofereix la construcció de mercat social com a eina de transformació social i econòmica, afavorint l’enfortiment del conjunt de l’Economia Social. Aquest plantejament parteix del Tercer Sector Social com agent actiu des d’una doble mirada: com a proveïdor de productes i serveis i com a consumidor de productes i serveis complementaris a la seva activitat principal.

Estructura i continguts

Ambdues edicions del seminari tenen una durada de 8 hores, distribuides en 2 sessions de 4 hores.

Sessions de treball a partir de casos pràctics que serviran per analitzar els plecs i els criteris de valoració, la redacció del projecte, la preparació de la documentació i les fórmules matemàtiques d’assignació de puntuació més habituals, el càlcul de costos, entre d’altres. Adequació dels casos seleccionats a les característiques de les persones participants.

Ponents

  • Olga Castro García. Experta en matèria de contractació pública, especialitzada en entitats socials.
  • Francesc Martinez Peña. Consultor especialitzat en matèria de contractació pública.

 

Edició Puig-Reig
Dates: 19 i 26 de novembre de 2019
Horari: de 10 a 14 hores
Lloc: Biblioteca Guillem de Berguedà | Passeig de la Riera de Sala, 5-7, 08692 Puig-Reig (Berguedà)

Inscripcions: l’aforament és limitat i la inscripció és obligatòria a través del formulari habilitat. En cas d’exhaurir-se les places tindran prioritat les entitats sòcies de La Confederació.

Aquesta edició està organitzada juntament amb l’Ateneu Cooperatiu de la Catalunya Central i s’emmarca dins el Conveni de col·laboració existent entre La Confederació i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

 

Edició Barcelona
Dates: 21 i 28 de novembre de 2019
Horari: de 10 a 14 hores
Lloc: Torre Jussana | Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30, 08035 Barcelona

Inscripcions: l’aforament és limitat i la inscripció és obligatòria a través del formulari habilitat. En cas d’exhaurir-se les places tindran prioritat les entitats sòcies de La Confederació.

Aquesta edició s’emmarca dins el Conveni de col·laboració entre La Confederació i l’Ajuntament de Barcelona.


   

Comments are closed