20/03/2018 – Entrem a la fase final del treball de camp de la 4a Edició de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya (2018). Podeu respondre el qüestionari fins el dia 6/04/2018!

anuari_2018

Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2018
4a edició

Pel coneixement i reconeixement del Tercer Sector Social com a sector generador d’ocupació: participa!


Per quart any consecutiu -i amb el suport de la Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l’Autoempresa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya- La Confederació impulsa l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya, un projecte estratègic amb la finalitat última de conèixer -de forma àgil, sistemàtica i periòdica- l’estat de situació i l’evolució de l’ocupació en el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones.

Aquesta quarta edició és especialment rellevant per afiançar la iniciativa i poder obtenir una sèrie de dades que ens permetran detectar tendències, comparar el Tercer Sector Social amb el comportament d’altres sectors econòmics i, per damunt de tot, impulsar estratègies de millora contínua i de qualitat en l’ocupació.

Com sempre, per aconseguir l’èxit del projecte, és absolutament imprescindible el compromís i la implicació de les entitats del sector. Sense el vostre suport això no será possible, així que us animem a participar-hi i a contribuir al coneixement i reconeixement del Tercer Sector Social com a sector generador d’ocupació a Catalunya.

L’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya compta amb la col·laboració i expertesa de l’Observatori del Tercer Sector (www.observatoritercersector.org). Al llarg de tot el procés l’equip de l’OTS està a disposició de totes i cadascuna de les entitats per clarificar i resoldre qualsevol consulta (anuariocupacio@observatoritercersector.org│93.797.96.49 )

ENLLAÇ AL QÜESTIONARI


IMPORTANT!

EN AQUESTS MOMENTS ESTEM EN LA FASE FINAL DEL TREBALL DE CAMP! PODEU CONTESTAR EL QÜESTIONARI FINS EL DIA 6 D’ABRIL DE 2018.

PUNTS CLAU DE LA 4a EDICIÓ

Optimització de temps i recursos

Per facilitar la feina el màxim possible, les entitats que van participar en l’edició 2017 poden sol·licitar un enllaç personalitzat al qüestionari amb les respostes preomplertes a partir de les dades anteriors. Per fer la sol·licitud expressa cal enviar un correu a l’adreça: anuariocupacio@observatoritercersector.org

Sinèrgies amb El Panoràmic

El compromís de les organitzacions que impulsem i elaborem dues de les recerques de referència del sector, l’Anuari d’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya i el Panoràmic, està donant lloc a la creació de sinergies i a la coordinació en el procés de recollida d’informació. Amb la voluntat d’apropar totes dues recerques i facilitar la resposta, totes aquelles entitats que hagin participat en el Panoràmic (i no ho hagin fet en anteriors edicions de l’Anuari d’Ocupació) només cal que contactin amb l’equip de l’OTS (anuariocupacio@observatoritercersector.org  amb l’assumpte “Participant en Panoràmic”) per tal de recuperar les respostes i agregar-les en un qüestionari personalitzat. D’aquesta manera només caldrà completar les preguntes específiques de l’enquesta d’ocupació.

Treball de camp qualitatiu

En paral·lel al treball de camp quantitatiu es dissenyaran un conjunt d’accions de tipus qualitatiu que ens permetran complementar la informació obtinguda i enriquir el contingut de la recerca.

Informes sectorials

Tal i com venim fent en les anteriors edicions, en cas que hi hagi un volum rellevant de respostes de membres d’una determinada federació sòcia de La Confederació, s’elaborarà un informe específic adreçat a la federació de referència que reculli els resultats agregats de les seves entitats, podent-se així comparar amb la situació global del sector.

Perquè un anuari de l’ocupació?
  Principals àrees de coneixement

chekConeixement de l’estat i l’evolució de l’ocupació del sector

 

IdeesVolum d’ocupació i expectatives de futur

chekVisibilització i reconeixement del sector com a generador d’ocupació​

 

IdeesPerfil de les persones contractades a les entitats del Tercer Sector Social

chekEina de treball, anàlisi i reflexió pel propi sector i agents relacionats

 

IdeesTipologia de contractació i relacions laborals

chekCompromís amb la millora contínua de l’ocupació del Tercer Sector Social

 

IdeesRetribucions, escales i ràtios d’equitat salarial

 

Altres edicions

PDFInforme de resultats de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017. 3a edició.

 

ICONES-05Resum executiu de les principals dades de l’Anuari de l’Ocupació del Tercer Sector Social de Catalunya 2017. 3a edició.

 


Amb el suport de:

Recerca elaborada per:

logo_gencat-treball

Observatori_Tercer_sector_2

 

Comments are closed