22/10/2020 – Actualitzacions permanents que afecten l’activitat del Tercer Sector Social de Catalunya en relació a la Covid-19

 

Actualitzacions permanents que afecten l’activitat del Tercer Sector Social de Catalunya en relació a la Covid-19

 

Donades les circumstàncies d’excepcionalitat que ens afecten a totes per la pandèmia de la COVID-19, i amb voluntat de servei, La Confederació emet a les seves entitats associades, de manera permanent, les novetats que es van produint per prevenir-lo. A tal efecte penjarem al nostre web una sèrie de compilacions d’instruccions, protocols i mesures oficials al respecte.

Aquestes informacions i recomanacions són extretes dels canals oficials de la Generalitat de Catalunya o del Gobierno de España i les actualitzem dia a dia.

 • MESURES DE CONTENCIÓ DEL NOU REBROT A CATALUNYA
 • ETAPA DE REPRESA A CATALUNYA
 • DESCONFINAMENT I REOBERTURA PROGRESSIVA DE SERVEIS
 • ÀMBIT ASSISTÈNCIAL
  • Guies i protocols
  • Instruccions
  • Normativa publicada al DOGC
  • Comunicats
 • ÀMBIT ORGANITZATIU I LABORAL
  • Normativa publicada al BOE | Gobierno de España
  • Normativa publicada al DOGC | Generalitat de Catalunya
  • Consell de Relacions Laborals
  • Recursos d’interès
  • Comunicats
 • ÀMBIT DE LA SALUT
 • RECULL DE DISPOSICIONS DE CARÀCTER GENERAL I ECONÒMIC
  • Normativa publicada al BOE | Gobierno de España
  • Normativa publicada al DOGC | Generalitat de Catalunya
 • ALTRES RECURSOS D’INTERÈS

 

 

 

  PLANS SECTORIALS 

  RESOLUCIONS DEL DEPARTAMENT DE SALUT 

 ALTRES DISPOSICIONS D’INTERÈS 

 

 

Relació de plans de desconfinament sectorials publicats en el web d’Interior (Gencat) i que tenen a veure amb l’activitat del Tercer Sector Social. S’explicita que aquests plans han estat aprovats pel Comitè de Direcció del Pla PROCICAT i la data que consta és la de l’aprovació per aquest òrgan.

 

 

 GUIES I PROTOCOLS 

 

 INSTRUCCIONS 

 

 NORMATIVA PUBLICADA AL DOGC  

 

 COMUNICATS 

A l’apartat “Sala de premsa” del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya es poden trobar tots els seus comunicats. [Aquesta informació es va modificant permanentment]

***********

Recomanen visitar periòdicament l’apartat “Informació per a professionals” del Canal Salut, per accedir a les últimes actualitzacions. [Aquesta informació es va modificant permanentment]

 

 

 NORMATIVA PUBLICADA AL BOE | GOBIERNO DE ESPAÑA 

 

 NORMATIVA PUBLICADA AL DOGC | GENERALITAT DE CATALUNYA  

 

 CONSELL DE RELACIONS LABORALS 

 

 RECURSOS D’INTERÈS  

 

 COMUNICATS 

A l’apartat “Sala de premsa” del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya es poden trobar tots els seus comunicats. [Aquesta informació es va modificant permanentment]

 

 

 

  NORMATIVA PUBLICADA AL BOE | GOBIERNO DE ESPAÑA  

 

 NORMATIVA PUBLICADA AL GOGC | GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

Comments are closed