11/07/2019 – Presentació de la guia d’assegurances per al Tercer Sector Social

Guia d’assegurances per al Tercer Sector Social

Aquesta publicació sorgeix de la voluntat de La Confederació per facilitar eines i recursos que ajudin a avançar les entitats associades, i per extensió el conjunt del sector, en la gestió organitzativa, i en aquest cas concret, contribuint a millorar el coneixement de les obligacions asseguradores vinculades als serveis que duen a terme les organitzacions del Tercer Sector Social (centres residencials, activitats de lleure, serveis en medi obert, formació, etc.).

Un tret important de la guia és la simplificació de la terminologia utilitzada en la presentació dels principals productes asseguradors, de manera que els fan més accessibles, ja que en milloren la comprensió.

La guia ha estat elaborada per Arç Cooperativa i la Fundació Catalana de l’Esplai i compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Esperem que us sigui útil!

Clica aquí per accedir a la publicació

   

 

Comments are closed